Najważniejsze zasady BHP przy obróbce skrawaniem

Obróbka skrawaniem to proces, w którego zakres wchodzą różne czynności, w tym m.in. toczenie, frezowanie, szlifowanie. Stosuje się przy tym profesjonalne urządzenia, obecnie coraz częściej sterowane numerycznie (CNC). Wymagają one od użytkowników odpowiednich umiejętności, a prace związane z obróbką skrawaniem muszą odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Przygotowanie do obróbki skrawaniem

Jak już zostało wspomniane powyżej, do pracy na obrabiarce mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne umiejętności. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy zapoznać się z dokumentacją wykonawczą, instrukcją obsługi urządzenia oraz tabliczką znamionową. Warto dokładnie zaplanować przebieg poszczególnych czynności i przygotować wcześniej urządzenia pomocnicze (np. pozwalające na bezpieczne składowanie odpadów) oraz przyrządy (np. przyrządy pomiarowe). Przygotowania wymaga też materiał przeznaczony do obróbki, który musi być ustawiony w taki sposób, aby zapewniać maksymalną łatwość pobierania i bezpieczeństwo.

pracownik

Pracownik zajmujący się obróbką skrawaniem zobligowany jest do zastosowania środków ochrony osobistej, takich jak okulary, maski, ochronniki słuchu, fartuchy itd. Przed pracą trzeba też sprawdzić, czy obrabiarka jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do użytkowania. Ważne jest też prawidłowe oświetlenie stanowiska. Dopiero gdy wszystkie te czynności są wykonane, można przejść do uruchomienia obrabiarki.

 

Ogólne zasady BHP podczas użytkowania obrabiarki do metali

Obrabiarka przeznaczona do obróbki metali musi być całkowicie sprawna technicznie. Trzeba sprawdzić, czy stałe i ruchome osłony zabezpieczające mają blokady uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie. Ważne jest też odpowiednie osłonięcie przestrzeni roboczej, które zabezpiecza przed odpryskującymi wiórami czy rozpryskującymi się substancjami. Osłony, które wystają poza obrys maszyny, a także osłony ruchome zmieniające swoje położenie, muszą być oznakowane barwami bezpieczeństwa. Obrabiany przedmiot należy zamocować w odpowiednim uchwycie lub imadle w solidny i stabilny sposób.

Wszelkie pomiary ręczne można dokonywać wyłącznie po zatrzymaniu obrabiarki. W przypadku konieczności wykonania naprawy, czynności konserwacyjnych czy czyszczenia, trzeba sprawdzić, czy maszyna jest odłączona od zasilania. Należy też przeciwdziałać jej przypadkowemu włączeniu. W widocznym miejscu należy umieścić odpowiednią tablicę informującą, że dana obrabiarka jest wyłączona z użycia, np. z powodu naprawy.

Przestrzegając wszystkich najważniejszych zasad BHP przy obróbce skrawaniem, można skutecznie zredukować ryzyko ewentualnych wypadków przy pracy.