Kiedy należy przeprowadzić przegląd obrabiarek?

Obrabiarkami nazywa się maszyny, dzięki którym można nadawać przedmiotom określone kształty i wymiary. Jest to bardzo szeroka grupa urządzeń obejmujących głównie popularne w przemyśle tokarki i frezarki. Kiedy dokładnie należy dokonywać ich przeglądów?


Dlaczego niezbędne są częste przeglądy obrabiarek?

Głównym powodem dla którego powinno dokonywać się częstych przeglądów tego typu urządzeń jest wydłużenie ich żywotności. Dzięki takim kontrolom można bowiem szybko wychwycić potencjalne usterki i je usunąć. Regularne kontrole obejmują też sprawdzanie poziomu oleju i smarów, bez których takie maszyny nie mogą prawidłowo działać, a ich części ulegają szybszej eksploatacji.

Czerwona obrabiarka
Kiedy powinien mieć miejsce przegląd obrabiarki?

Przegląd techniczny odbywa się bez wyłączenia danego urządzenia z pracy, dlatego dokonuje się go zazwyczaj podczas wolnej zmiany, ewentualnie w czasie dni wolnych od pracy w danym zakładzie. Częstotliwość takich kontroli jest indywidualna dla każdej maszyny i wskazuje ją producent. W przypadku obrabiarek skrawających do metali, jest to zazwyczaj około 1300 godziny pracy. Oznacza to, że jeśli maszyna pracuje podczas jednej zmiany pracowniczej przez blisko 8 godzin, to kompleksowego przeglądu należy dokonać przed upływem 6 miesięcy.


Co obejmuje przegląd techniczny?

Zakres tego typu kontroli obejmuje takie działania jak:

  • zewnętrzne oględziny urządzenia,
  • mycie powierzchni i mechanizmów,
  • usunięcie luzów,
  • regulowanie napędów,
  • kontrolowanie układu smarowania i wymienienie olejów,
  • oczyszczenie hydrauliki,
  • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej,
  • kontrolowanie mechanizmów zabezpieczających przed wypadkiem,
  • sprawdzenie systemów chroniących przed porażeniem.

Podczas takiej kontroli trzeba spisać również protokół przeglądu, a w przypadku poważnych usterek, trzeba ustalić zakres niezbędnych napraw. Remonty maszyn przemysłowych oraz przeglądy obrabiarek realizuje również nasza firma.

Jak widać kontrole obrabiarek są dość kompleksowe, dlatego muszą być wykonywane przez fachowców, najlepiej z zewnętrznych przedsiębiorstw specjalizujących się w tego typu przeglądach.