Na czym polega szlifowanie kół zębatych?

Koła zębate stanowią podstawowy element przekładni zębatych, które używane są w celu zmiany momentu obrotowego oraz prędkości kątowej. Są powszechnie stosowane choćby w sprzęgłach samochodowych, a także w maszynach i urządzeniach gospodarstwa domowego. W przypadku maszyn mamy jednak do czynienia z zębami o zarysie ewolwentowym, który pozwala na zazębianie się kół w bardziej płynny sposób. Na czym polega ich szlifowanie?

Szlifowanie zębatek
Czym jest szlifowanie?

Szlifowanie to jedna z metod obróbki służąca do kształtowania płaszczyzn, wałków oraz otworów. Stanowi obróbkę wykończeniową dzięki narzędziom ściernym (korund, węglik krzemu lub boru oraz diament) pozwalającym na uzyskanie powierzchni z niewielką chropowatością. Szlifowanie dzieli się ze względu na:

  • kształt powierzchni, która jest obrabiana (obrotowe oraz nieobrotowe),
  • sposób zamocowania obrabianego przedmiotu (kłowe oraz bezkłowe),
  • sposób ulokowania ściernicy w stosunku do przedmiotu (obwodowe oraz czołowe).


Charakterystyka szlifowania kół zębatych

Szlifowanie kół zębatych pozwala na uzyskanie powierzchni o bardzo wysokiej jakości, co można osiągnąć metodą kształtową oraz metodą obwiedniową. W przypadku pierwszej wykonuje się ją za pomocą tarczy ściernej, która ma profil ewolwentowy (rozwijająca się krzywa). Szlifowane koło obraca się w automatycznie, po czym cykl powtarza się (obróbka pojedynczego zęba wynosi od 6 do 12 sekund). Metoda ta jest wydajna, jednak uznawana za mniej dokładną od obwiedniowej. Wspomniana metoda obwiedniowa stosowana jest zarówno w przypadku kół zębatych walcowych oraz stożkowych. Polega ona na współpracy kół (jedno jest obrabiane, natomiast drugie pełni rolę narzędzia) – ząb obrabiany w procesie tym uzyskuje optymalny kształt dzięki obwodzeniu za pomocą zmiany położenia narzędzia.

Proces szlifowania kół zębatych pozwala na uzyskanie ich optymalnego kształtu, choć efekt ten można osiągnąć dzięki zastosowaniu różnych metod. W naszej firmie zajmujemy się nie tylko szlifowaniem, ale również produkcją kół zębatych walcowych oraz stożkowych, mających zęby proste oraz łukowate.